Drukuj  

Miedzynarodowa Konferencja - Pamięć, tożsamość, Zagłada


Miedzynarodowa Konferencja - Pamięć, tożsamość, Zagłada

12.09.2018 06:29:12W dniach 20-21 września zapraszamy do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na MIędzynarodową konferencję "Pamięć, tożsamość, Zagłada. Nowe badania i problemy metodologiczne" dedykowaną naszej koleżance dr hab. Małgorzacie Melchior
 


Tematem konferencji są wzajemne związki między badaniem tożsamości i pamięci zbiorowej, Zagłady Żydów oraz wykorzystywaną w tym celu metodologią jakościową, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu biograficznego i pogłębionego.

Trzy bloki tematyczne konferencji nawiązują do dorobku badawczego prof. Małgorzaty Melchior, pracownika naukowego Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz wieloletniego współpracownika Centrum Badań nad Zagładą przy IFiS PAN, promotorski prac magisterskich i doktorskich, mentorki młodych badaczy, autorki prac, które od lat inspirują badaczy zajmujących się socjologią tożsamości, historiografią Zagłady oraz badaniami pamięci przy zastosowaniu wywiadu biograficznego.

Organizatorzy konferencji: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Centrum Badań nad Zagładą IFiS PAN.

Konferencja odbywać będzie się w języku polskim i angielskim (bez tłumaczenia symultanicznego).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Sali konferencyjnej prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 17 września: awylegala@ifispan.waw.pl lub l.mikolajewski@uw.edu.pl
 

Program konfernecji PL

Conference programme EN


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl