Drukuj  

Jan Grabowski


Profesor na wydziale historii University of Ottawa (Kanada) 

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1986). Doktorat (1994) obronił na wydziale historii Université de Montréal. Od 1994 roku pracuje na wydziale historii Université d’Ottawa.

 
Zainteresowania badawcze:
Rola Policja “granatowej” w wymordowaniu polskich Żydów; mikrohistoria Zagłady; kwestia pomocy i ratowania Zydów, niemiecki i polski system sadowniczy na terenach okupowanej Polski; stosunki polsko-zydowskie w okupowanej Warszawie
 
Najważniejsze publikacje książkowe:

Ważniejsze artykuły i rozdziały w książkach:

 • The Role of “Bystanders” in the Implementation of the “Final Solution” in Occupied Poland, in: Yad Vashem Studies, (43), 1, 2015, p. 113-133.
 • “A Scholar ‘on the Rez’. About Erica Lehrer’s Jewish Poland Revisited”, in: Yad Vashem Studies,  42(2), 2014,  251-25
 • Tropiąc Emanuela Ringelbluma. Udział polskiej Kriminalpolizei (Kripo) w „ostatecznym rozwiazaniu kwestii zydowskiej”, [Hunting down Emanuel Ringelblum: the Role of the Polish Criminal Police  (Kripo) in the „Final Solution of the Jewish Question”], in: Zagada Zydów, 10 (2014), p.  27-57.
 • Jan Grabowski, Zarzad Powierniczy i nieruchomosci zydowskie w Generalnym Gubernatorstwie. „Co mozna skonfiskowac? W zasadzie wszystko” [Trustee Administration and the Jewish Real Estate in the Generalgouvernement: What can be seized? In principle, everything”].  in: Klucze i Kasa. Losy mienia zydowskiego w okupowanej Polsce, 1939-1945.  [Keys & Cash. The Fate of Jewish Property in Occupied Poland, 1939-1945], pp. 73-113.
 • “La dénonciation des Juifs en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale”,  Archives juives. Revue d’histoire des Juifs de France, 46(1), 2013, p. 77-90.
 • “Rural Society and the Jews in Hiding: Elders, Night Watches, Firefighters, Hostages and Manhunts”, Yad Vashem Studies, 40 (1), 2012, p. 49-74.
 • “La “chasse aux Juifs” dans la société rurale en Pologne : 1942-1945”, dans: Pour une microhistoire de la Shoah, Le genre humain, Seuil, Paris, 2012, sous la direction de Claire Zalc, Tal Bruttman et Nicolas Mariot.
 •  “’I have only fulfilled my duties as a soldier of the Home Army.’ Miechow AK and the killings of Jews in Redziny-Borek. A Case Study.”, in: Jan T. Gross (ed.), The Holocaust in Occupied Poland: New Findings and New Interpretations, Lang, Frankfurt, 2012, p. 115-131.
 • “German Anti-Jewish Propaganda in the Generalgouvernement, 1939–1945: Inciting Hate through Posters, Films, and Exhibitions", Holocaust and Genocide Studies 23, no. 3 (Hiver 2009): 381–412
 • „Prostytucja w okupowanej Warszawie i w Dystrykcie (1939-1945), w : Jolanta Żyndul (wyd.), Parlamentaryzm, Konserwatyzm, Nacjonalizm, Warszawa, 2010, p. 271-289.
 • Poza progiem niezrozumienia – o Kanadzie inaczej, Przegląd Historyczny, v. 100 (1), 2009, p. 113-124.
 • "A Country Built on Self-Doubt" ?, dans : De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui (1608-2008) : Rétrospectives, parcours et défis, Krzysztof Jarosz (éd). Katowice, 2009, p. 15-27.
 • “Die anti-jüdische Politik in Regierungsbezirk Zichenau”, [„Anti-Jewish policies in Regierungsbezirk Zichenau”] in: Der Judenmord in den eingegliederten polnischen Gebieten 1939–1945, ed. Jochen Böhler, Jacek Mlynarczyk, p. 99-117, Fibre, Osnabruck, 2010. Po polsku : " Polityka antyzydowska na terenie Rejencji Ciechanowskiej , dans: Zaglada Zydow na Polskich Terenach Wcielonych do Rzeszy, IPN, Warszawa, 2008, p. 59-69
 • Le chantage et la dénonciation des Juifs à Varsovie, 1939-1943, dans : Juifs et Polonais, 1939-2008, Jean-Charles Szurek et Annette Wieviorka, (eds), Albin Michel, Paris, 2008, p. 17-33.
 • “Ratowanie Zydow za pieniadze – Przemysl pomocy",Zagłada Żydów, (4), 2008, 81-110.
 • “Rewriting the History of Polish-Jewish Relations from a Nationalist Perspective: The Recent Publications of the Institute of National Remembrance", Yad Vashem Studies, 2008, v. 36 (1), p. 253-270.
 • Jewish Defendants in German and Polish Courts in the Warsaw District. Yad Vashem Studies, v. 35 (1), p. 49-81, (2007).
 • “Żydzi przed obliczem niemieckich i polskich sądów w Dystrykcie Warszawskim Generalnej Guberni, 1939-1942", “Prowincja Noc,.p. 75-119, Warszawa, 2007.
 • "Hail to the Chief - The Changing Structure of Aboriginal Self-Government in Canada", dans: Place and Memory in Canada: Global Perspectives, Proceedings of the 3rd International Conference of Central European Canadianists; Kraków, Poland. Cracow, 2005, p. 135-145
 • "Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego - zarys problematyki , w: Zagłada Żydow vol 1 (1), 2005, p. 253-260.
 • Warszawscy Zydzi wydaleni ze Szwajcarii do Generalnego Gubernatorstwa. Studium przypadku", Zagłada Żydów- t.1 (1),  2005, s. 261-269. Published in English in Holocaust Studies and Materials, Polish Center for Holocaust Research, 2008, p. 355-364.
 • "Holocaust in Northern Mazovia (Poland) in the Light of the Archives of Ciechanów Gestapo", Holocaust and Genocide Studies 18 (3), 460-477, zima 2004.
 • "Germans in the Eyes of the Gestapo, Ciechanòw District, 1939-1945", Contemporary European History, 13(1), 2004, 21- 43. Współautor: Zbigniew R. Grabowski
 • "Szmalcownicy warszawscy, 1939-1942", Zeszyty Historyczne, 2003, (No. 143) p. 85-117.

kontakt: jgrabows@uottawa.ca


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl