Drukuj  

zapowiedzi wydawnicze


Biblioteka Świadectw Zagłady

W przygotowaniu na rok 2017 i 2018:

 • dziennik Klary Kramer z Żółkwi
 • dziennik Tadeusza Obrębskiego pisany w ukryciu po aryjskiej stronie Warszawy
 • dzienniki Mirki i Kopla Piżyców prowadzone przez ojca i córkę w ukryciu po ucieczce z getta warszawskiego
   


Zagłada Żydów. Studia i Materiały

Dwunasty numer rocznika naukowego Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN pt. Zagłada Żydów. Studia i Materiały ukaże się późną jesienią 2016 r.

W numerze między innymi:

STUDIA

 • Marta Janczewska o niemieckim języku urzędowym w warszawskim getcie
 • Stephan Lehnsdaedt o zwykłych Niemcach w okupowanej Warszawie i ich wiedzy o Zagładzie
 • Peter Black o lokalnej kolaboracji na przykładzie Sonderdienst

 

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

 • Dagmara Swałtek-Niewińska o strategiach przetrwania w getcie w Bochni

MATERIAŁY

 • Katrin Stoll o niemieckich kolejarzach odprawiających transporty do Treblinki
 • Agnieszka Haska i Karin Ohry o Żydach z getta warszawskiego w Bergen-Belsen
 • Jerzy Giebułtowski o kosztach rozbiórki pozostałości po warszawskim getcie

PUNKTY WIDZENIA

 • Przemysław Czapliński o przedstawianiu Zagłady w najnowszej literaturze polskiej jako horroru

OMÓWIENIA

 • Badania i pamięć Zagłady na Węgrzech i w Serbii
 • Powojenne rozliczenia w NRD
 •  

UPAMIĘTNIANIE ZAGŁADY

 • Piotr Forecki, Jan Grabowski i Dariusz Libionka o muzeum w Markowej

 

In memoriam
Małe formy
Recenzje
Wydarzenia
Curiosa 
 


 

Holocaust Studies and Materials

W roku 2008 po raz pierwszy ukazała się edycja anglojęzyczna pt. Holocaust Studies and Materials zawierająca wybrane artykuły publikowane w edycji polskiej.

Numer 2/2010 Holocaust Studies and Materials, który ukazał się w roku 2010 zawiera wybrane artykuły opublikowane w polskojezycznej edycji Zagłada Żydów. Studia i Materiały w latach 2008-2010; w jęz. angielskim.

Numer 3/2013 Holocaust Studies and Materials, który ukazał się w roku 2013 zawiera wybrane artykuły opublikowane w polskojezycznej edycji Zagłada Żydów. Studia i Materiały w latach 2011-2013; w jęz. angielskim.

Kolejna planowana jest na rok 2017


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl