Drukuj  

Stypendium 2010


Stypendium badawcze dla młodych naukowców – doktorantów

 

Edycja 2010

 

Komisja stypendialna po dokładnym przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń postanowiła przyznać stypendium na rok 2010 mgr Marcie Zawodnej z projektem pt. Sposoby postępowania ze szczątkami ofiar Zagłady na terenach KL Auschwitz Birkenau i KL Kulmhof w okresie powojennym w ramach przygotowań rozprawy doktorskiej Społeczne postawy wobec szczątków ofiar Zagłady w okresie powojennym.

Serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że przyznane stypendium okaże się znaczącym wsparciem dla prowadzonych badań.

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

opis projektu

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl