Drukuj  

Warsztaty z publikacją WYBÓR ŹRÓDEŁ ...


Warsztaty z publikacją WYBÓR ŹRÓDEŁ ...

21.06.2010 09:52:53W sobotę 19 czerwca 2010 r. w Lublinie odbyły się warsztaty dla nauczycieli i edukatorów pt. Źródła do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich w praktyce szkolnej
 


Warsztaty dla edukatorów i nauczycieli historii, jęz. polskiego, etyki i WOS w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
Źródła do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich w praktyce szkolnej
Lublin 19 czerwca 2010
 

Dzięki pomocy i ogromnemu zaangażowaniu p. Iwony Kryczki i uprzejmości dyrekcji Gimanzjum Nr 9 im. cc mjra Henryka Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie odbyły się pierwsze z serii warsztatów prezentujących publikację 'Wyboru źródeł' oraz sposób ich wykorzystania w procesie dydaktycznym i realizowanej podstawie programowej. Wiesława Młynarczyk, Dariusz Libionka, oraz Robert Szuchta w trakcie wykładu, ćwiczeń oraz dyskusji zaprezentowali uczestnikom publikacje oraz narzędzia metodyczne oraz przykłady ćwiczeń opartych o zawarte w książce teksty źródeł historycznych i literackich. Na zakończenie odbyła się ożywiona dyskusja podczas której uczestnicy zgłaszali swoje obserwacje oraz pomysły pracy z 'Wyborem źródeł'.

Uczestnicy warsztatów otrzymali bezpłatne komplety publikacji z przeznaczeniem dla szkolnych księgozbiorów dydatkycznych.

 

 


Warsztaty zralizowano dzięki dotacji:


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl