Drukuj  

Recenzja "Zagłady Żydów" 6/2011


Recenzja "Zagłady Żydów" 6/2011

26.01.2011 05:29:00Na łamach portalu Histmag.org Agnieszka Rozner recenzuje najnowszy numer rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały
 


„Zagłada Żydów. Studia i Materiały” nr 6; R. 2010
recenzja: Agnieszka Rozner

 

„Studia i Materiały”, tom szósty to wyjątkowo ciekawy zbiór tekstów, bez wątpienia przeznaczony nie tylko dla badaczy tematyki metaholokaustowej.

 

 

Tytuł: „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 
Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, Warszawa, nr 6(2010).
Red. nacz. Dariusz Libionka,
Redaguje zespół: B. Engelking, J. Grabowski, D. Libionka, J. Leociak, A. Haska, J. Petelewicz
Data wydania: 2010
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 440
Cena: 45.00 zł

Ocena naszego recenzenta: 9,5/10

 

 

W jednym z rozdziałów „Estetyk filozoficznych XX wieku” Krystyna Wilkoszewska nieco trywialnie zaznacza: „Związki filozofii postmodernistycznej z estetyką są rozległe, złożone i zarazem istotne. Z jednej strony, w ogóle wskazuje się na estetyczne korzenie myślenia postmodernistycznego (estetyka jako filozofia pierwsza), na zjawisko powszechnej, chociaż nie zawsze jawnej estetyzacji, odpowiedzialnej za obecne procesy pluralizacji i relatywizacji prawdy, na wzór piękna. Z drugiej strony, zaliczani do postmodernizmu filozofowie chętnie uprawiają refleksję estetyczną explicite, zarówno w jej bezpośrednim odniesieniu do sztuki, jak i w formie poza sztukę wykraczającej (powrót do źródłowego znaczenia estetyczności jako aisthesis)”

więcej ...


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl