Drukuj  

Stypendium dla młodych badaczy na rok 2014/2016 dla Weroniki Romanik


Stypendium dla młodych badaczy na rok 2014/2016 dla Weroniki Romanik

14.11.2016 20:38:23Opóźnione z powodów proceduralnych stypenidum dla młodych badaczy, wyjątkowo oznaczone rocznikiem 2014/2016 dla Weroniki Romanik
 


Edycja 2014/2016


Komisja stypendialna po dokładnym przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń postanowiła w bieżącej edycji przyznać stypendium w pełnej wysokości na rok 2014/2016
mgr Weronice Romanik z projektem pt. "Pisma Mordechaja Tenenbauma-Tamarofa z białostockiego getta (1943). Edycja, przekład i komentarz"

Pragniemy podkreślić bardzo wysoki poziom nadesłanych aplikacji, na tle których w sposób szczególny wyróżnia się projekt nagrodzony.

Serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że przyznane stypendium okaże się znaczącym wsparciem dla prowadzonych badań.

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl