Drukuj  

Seminarium EHRI w Warszawie - »Polish« sources for Holocaust Research


Seminarium EHRI w Warszawie - »Polish« sources for Holocaust Research

11.10.2017 08:56:00W dniach 24-19 września 2017 Centrum Badań nad Zagładą Żydów zorganizowało seminarium "Polsie źódła do badań nad Zagładą" w ramach European Holocaust Research Infrastructure. Piętnastu badaczy z ośmiu krajów (Austrii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Izraela, Wielkiej Brytanii, USA i Polski) przez sześć dni miało okazję zapoznać się i dyskutować na temat różnych rodzajów źródeł znajdujących się w polskich archiwach, które są kluczowe dla uczonych zainteresowanych tematyką losu Żydów podczas II wojny światowej.


Polish” sources for Holocaust Research - Challenges and Methodological Problems
European Holocaust Research Infrastructure Seminar
Warszawa, 24-29 września 2017 r.

Podczas zorganizowanego w ramach European Holocaust Research Infrastructure seminarium, piętnastu badaczy z ośmiu krajów (Austrii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Izraela, Wielkiej Brytanii, USA i Polski) przez sześć dni miało okazję zapoznać się i przedyskutować różne rodzaje źródeł znajdujące się w polskich archiwach, które mogą być użyteczne dla uczonych zainteresowanych tematyką losu Żydów podczas II wojny światowej. Głównym celem seminarium było zaprezentowanie badaczom  różnych "polskich" źródeł do badań nad Zagładą; od szeroko znanych dokumentów, pamiętników i świadectw do stosunkowo niedawno wykorzystywanych materiałów, takich jak powojenne „sierpniówki” czy zeznania. Chcieliśmy rozmawiać o możliwościach i metodologicznych wyzwaniach związanych z korzystaniem z tych materiałów -  nie tylko w tradycyjnych badaniach, ale również w połączeniu z możliwościami jakie daje digitalizacja i nowe media.

    Program warsztatów składał się z prezentacji, wykładów, warsztatów i wizyt studyjnych. Dzięki nim uczestnicy mogli zdobyć wiedzę o źródłach archiwalnych przechowywanych w głównych polskich instytucjach - Żydowskim Instytucie Historycznym, Archiwach Państwowych, Instytucie Pamięci Narodowej czy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz na temat kolekcji cyfrowych tworzonych przez instytucje zrzeszone w Federacji Bibliotek Cyfrowych, nie wspominając o portalu EHRI. Podczas wykładów prezentowano także nieznane źródła - takie jak zeszyt ze sklepu kolonialnego Ch. Rotryng w getcie warszawskim – które były punktem wyjścia do refleksji metodologicznych. Podczas warsztatów omawiane były także nowe podejścia do badań nad Zagładą, takie jak strategie przeżycia Żydów podczas wojny na terenie różnych powiatów. Omówiono również sposoby materiałów archiwalnych do celów edukacyjnych; dwóch edukatorów z organizacji pozarządowych z Lublina i Oświęcimia zaprezentowało swoją pracę. W dość intensywnym programie seminarium znalazło się także miejsce na rozmowę na temat osobistego doświadczenia  dotyczącego badań nad Zagładą i relacji polsko-żydowskich we współczesnej Polsce. Wreszcie, jednym z głównych elementów programu były wizyty studyjne; uczestnicy mieli okazję zwiedzić z kuratorkami galerię poświęconą Zagładzie w Muzeum POLIN, zobaczyć dawny teren getta warszawskiego oraz Muzeum w Treblince, jak i odwiedzić Instytut Pamięci Narodowej.

Otrzymałam bardzo interesujący wgląd w polskie archiwa, historiografię, stan badań i prowadzone obecnie badania i dyskusje naukowe dotyczące zagłady Żydów. Dzięki seminarium zdobyłam wiele pomocnych i ciekawych kontaktów badawczych. Za to wszystko jestem bardzo wdzięczna
/Workshop participant/

 Seminarium było świetną okazją dla uczestników i wykładowców nie tylko do dyskusji i spotkań, ale i zaprezentowania własnych projektów badawczych. Mamy nadzieję, że okaże się inspirujące i w przyszłości przyniesie nie tylko nowe pomysły na badania, ale także zaowocuje w postaci współpracy z innymi uczonymi.

 

   


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl