Drukuj  

Najnowsze pozycje w Bibliotece Świadectw Zagłady


Najnowsze pozycje w Bibliotece Świadectw Zagłady

14.03.2018 08:34:57Polecamy Państwa uwadze 3 ksiązki, które ukazały się w końcu 2017 i pierwszych miesiącach 2018 roku w naszej serii Biblioteka Świadectw Zagłady. Już 5 kwietnia zaproszamy na spotkanie o nich. Szczegóły wkrótce ...
 


Biblioteka Świadectw Zagłady to seria, która zrodziła się z przeświadczenia, iż pomimo różnych inicjatyw edytorskich wciąż zbyt mało tekstów, w stosunku do istniejących zasobów archiwalnych, zostało opublikowanych i udostępnionych czytelnikom. Zbyt mało wobec potrzeb badawczych i czytelniczych zainteresowań, a także wobec obecnych niemal w każdym ocalałym zapisie apeli, nakładających na nas wszystkich moralną powinność lektury. Wraz z najnowszymi edycjami liczy już 12 tomów

 

Już niebawem, 5 kwietnia zaprosimy Państwa na spotkanie i dyskusję o serii, potrzebie edycji źródeł i dyskusję z autorkami trzech najnowszych opracowań - Agnieszką Haska, Martą Janczewską i Anną Wylegała. Szczegóły niebawem

 

TYLEŚMY JUŻ PRZESZLI ...
Dziennik pisany w bunkrze (Żółkiew 1942-1944)
Clara Kramer
oprac. i wstępem opatrzyła Anna Wylegała

więcej ...

WŚRÓD ZATRUTYCH NOŻY
Zapiski z getta i okupowanej Warszawy

Tadeusz Obremski
oprac i wstępem opatrzyła Agnieszka Haska

więcej ...

ŻADNA BLAGA, ŻADNE KŁAMSTWO
Wspomnienia z warszawskiego getta
Stanisław Adler
oprac i wstępem opatrzyła Marta Janczewska
 

więcej ...

 


Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014-2017

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl