Drukuj  

DALEJ JEST NOC - spotkanie z książką i autorkami w ŁODZI


DALEJ JEST NOC - spotkanie z książką i autorkami w ŁODZI

11.05.2018 07:36:1322 maja o godz. 18.30 zapraszamy wspólnie z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego na spotkanie z prof. Barbarą Engelking, Aliną Skibińską i dr hab. Anną Żapalec wokół książki "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski"
 Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
wspólnie z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN


zapraszają na


spotkanie z prof. Barbarą Engelking, Aliną Skibińksą i dr hab. Anną Zapalec
oraz rozmowę wokół książki

„Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”


spotkanie poprowadzą Ewa Wiatr i dr Adam Sitarek


Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83
22 maja, we wtorek o godz. 18.30

Wstęp wolny

 

         
 
       
         

Książka „DALEJ JEST NOC. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” pod redakcją prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego to dwutomowe wydawnictwo będące podsumowaniem kilkuletniego projektu badawczego realizowanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów pt. Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-1945. Studium wybranych powiatów. Autorami rozdziałów są Tomasz Frydel, Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Dagmara Swałtek-Niewińska, Karolina Panz, Alina Skibińska, Jean Charles Szurek i Anna Zapalec.

Jedną z najważniejszych konkluzji wynikających z kilku lat badań „żydowskich strategii przetrwania” jest bogactwo obserwacji dotyczących stopnia przedsiębiorczości, własnej inicjatywy Żydów w obliczu Zagłady. Uderzają determinacja, mobilność, odwaga, z jaką ofiary podjęły walkę o życie własne oraz najbliższych. Z chwilą rozpoczęcia akcji likwidacyjnych, kiedy mało kto mógł żywić nadal jakiekolwiek złudzenia co do ostatecznych celów polityki niemieckiej, Żydzi zintensyfikowali desperacką walkę o przetrwanie. Z jednej strony w domach oraz pod domami budowano schowki i bunkry, a w podwójnych ścianach i na strychach urządzano przemyślne kryjówki. Z drugiej – nawiązywano kontakty ze stroną aryjską, których celem było znalezienie pomocy i kryjówki. Tam, gdzie było to możliwe, powstawały siatki przerzutu za granicę, zwłaszcza na Słowację i Węgry.

We wszystkich zbadanych powiatach najwięcej Żydów szukało pomocy nie w miasteczkach, ale w pobliskich wsiach – w domach swoich sąsiadów. Możliwość przetrwania w ogromnym stopniu zależała od chęci pomocy tychże sąsiadów - chrześcijan, od tego, czy byli w stanie przełamać strach wobec zagrożenia, jakie stanowili dla wspólnoty wiejskiej ukrywający się Żydzi. Nie sprzyjały temu obowiązujące normy grupowe, obecny wszędzie antysemityzm ani mechanizmy konformizmu społecznego. Tym bardziej podziwiać należy tych, którzy potrafili przeciwstawić się nie tylko niemieckim przepisom prawnym, lecz także pisanym i niepisanym regułom życia grupowego.


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl