Drukuj  

Getto łódzkie w zapiskach Józefa Zelkowicza


Getto łódzkie w zapiskach Józefa Zelkowicza

11.05.2020 17:47:08


  
W 80. rocznicę utworzenia drugiego co do wielkości na okupowanych ziemiach polskich getta w Łodzi - oddajemy w ręce czytelników niezwykłą pozycję w serii BIBLIOTEKA ŚWIADECTW ZAGŁADY. Zatytułowane "Piszący te słowa jest pracownikiem gettowej instytucji... 'Z dziennika' i inne pisma z łódzkiego getta" - niezwykłe zapiski czynione przez jednego z urzedników gettowej administracji, przedwojennego dziennikarza i folklorystę Józefa Zelkowicza, w tłumaczeniu z jidysz i opracowaniu Moniki Polit.


PISZĄCY TE SŁOWA JEST PRACOWNIKIEM
GETTOWEJ INSTYTUCJI  ...
„Z dziennika” i inne pisma z łódzkiego getta

Józef Zelkowicz
tłum. z jidysz, oprac i wstępem opatrzyła Monika Polit 

 

„«Protekcja» – tak to się nazywa w getcie. «Protekcją» są w kuchni wszyscy, począwszy od kierownika i gospodyni, skończywszy na obierającej kartofle i woźnym. Skinienie głowy któregoś z nich w kierunku «pani wydzielaczki» jest bezcenne… Każdy taki znak gwarantuje, że miskę protegowanego konsumenta wypełni większa i nieco gęstsza porcja zupy […]" 
Józef Zelkowicz

 

Przedwojenny dziennikarz i folklorysta Józef Zelkowicz (1898–1944), zatrudniony w Wydziale Archiwum Przełożonego Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie, przez cztery lata wraz z kilkoma innymi ludźmi pióra sporządzał propagandowy „Biuletyn Kroniki Codziennej” ...

więcej

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl