Drukuj  

Call for Articles »Zagłada Żydów. Studia i Materiały« 2022


Call for Articles »Zagłada Żydów. Studia i Materiały« 2022

29.10.2021 09:27:04


  
Redakcja rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" zaprasza autorów do nadsyłania propozycji tekstów do numeru rocznika w 2022 roku poświęconego szeroko rozumianym UCIECZKOM przed Zagładą
 


Call for Articles

ROK 2021

UCIECZKI PRZED ZAGŁADĄ

Numer 18 rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” (2022) chcemy poświęcić UCIECZKOM. Interesować nas będą zarówno ucieczki w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Po pierwsze chodzi o opuszczenie miejsca lub obszaru zagrożenia, zarówno spontaniczne jak i dokładnie przemyślane i starannie przygotowywane strategie przetrwania. Mogą to być ucieczki „w granicach”, kiedy uciekinier zmienia tylko miejsce, ale wciąż pozostaje w obrębie zagrożonej strefy (np. Warszawy, Generalnego Gubernatorstwa, innych okupowanych obszarów i krajów), a także poza granice okupacji, Zagłady. Przedmiotem naszego namysłu chcemy też uczynić ucieczki w znaczeniu szerszym, metaforycznym sensie”. Może to być osiągnięcie pewnego stanu psychicznego ofiary, wywołanego warunkami skrajnej opresji, zniewolenia, degradacji, nieustannej grozy śmierci i pragnieniem obrony siebie, własnego człowieczeństwa, wewnętrznej wolności, godności etc . Istotne jest tutaj rozróżnienie między oporem psychicznym a ucieczką w sensie przenośnym oraz pytanie, jak tego dokonać i czy w ogóle jest to możliwe. Mogą to być wreszcie akty ostateczne — odebranie sobie życia.

więcej ...


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl