Drukuj  

Zaproszenie do działu >Materiały<


Zaproszenie do działu >Materiały<

15.12.2023 08:11:17


 
Zaproszenie do nadsyłania propozycji do Działu "Materiały" do 20. jubileuszowego numeru rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały"


Zapraszamy do nadsyłania propozycji do działu „Materiały” do najbliższego numeru pisma. Numer 20 rocznika, czyli tom jubileuszowy poświęcony będzie bilansom wybranych zagadnień w badaniach nad Zagładą z perspektywy ostatniego dwudziestolecia, tematem przewodnim numeru będzie zaś ZAGŁADA I PSYCHOLOGIA.

Zapraszamy do nadsyłania niepublikowanych dotąd listów, relacji, obszernych fragmentów dzienników, pamiętników czy innego typu dokumentów źródłowych wraz z ich krytycznym opracowaniem (krótki wstęp, niezbędne przypisy).
 
Preferowane będą materiały związane z przewodnim tematem numeru, czyli ilustrujące zjawiska psychologiczne i eksponujące przeżycia wewnętrzne autorów, ich świat uczuć i doznań w czasie Zagłady lub tuż po wojnie.
 
Propozycje materiałów należy przesłać mailowo na adres redakcji: redakcja@holocaustresearch.pl zaś gotowe artykuły przedkładać za pośrednictwem strony do dnia 29 lutego 2024. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 20 000 znaków.
 
Ewentualne pytania prosimy przesyłać mailowo na adres redakcji.
 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl