Drukuj  

STYPENDIUM BADAWCZE DLA DOKTORANTÓW


STYPENDIUM BADAWCZE DLA DOKTORANTÓW

13.05.2009 08:49:50Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów ogłasza konkurs na stypendium badawcze dla młodych badaczy przygotowujących prace doktorskie na temat zagłady Żydów polskich oraz stosunków polsko-żydowskich w konteście Zagłady. Termin składania aplikacji upływa 15 czerwca 2009


Stypendium badawcze dla młodych naukowców – doktorantów

 

Jesteśmy przekonani, że w obrębie tak zakreślonego horyzontu problemowego wiele nowych tropów poznawczych wciąż jest do podjęcia; że wiele zagadnień już opracowanych wymaga ponownego przemyślenia, krytycznych komentarzy, twórczej rewizji; że wiele źródeł wciąż jeszcze czeka w archiwach na swych odkrywców. Szczególnie ważni są dla nas młodzi badacze, zaczynający dopiero swą samodzielna pracę. To oni decydować będą już niedługo o tym, czy polska refleksja nad Zagładą osiągnie wysoki poziom profesjonalny, czy będzie w stanie podążać tropem fundamentalnych pytań i dylematów, które doświadczenie Zagłady odsłania. Nasze stypendium ma być wyrazem poparcia dla poznawczych ambicji młodych ludzi i pomóc im w realizacji własnych pasji naukowych.

 

Wysokość stypenidum do wykorzystania w przeciągu 12 miesięcy wynosi 8 000 PLN

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok 2009 upływa 15 czerwca 2009 r.

Informacje o wynikach o wynichach postępowania ogłoszone zostaną najoóźniej w terminie 15 sierpnia 2009 r.

 

więcej informacji


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl