Drukuj  

Stypendium 2011


Stypendium badawcze dla młodych naukowców – doktorantów

 

Edycja 2011

 

Komisja stypendialna po dokładnym przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń postanowiła przyznać stypendium na rok 2011 mgr Aleksandrze Szczepan z projektem pt. Polski dyskurs posttraumatyczny. Literatura polska ostatnich lat wobec
Holocaustu i tożsamości żydowskiej
w ramach przygotowań rozprawy doktorskiej Powojenna proza polska w kategoriach traumatycznego realizmu.

Serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że przyznane stypendium okaże się znaczącym wsparciem dla prowadzonych badań.

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

opis projektu

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl