Drukuj  

Zapis seminarium: grudzień 2011


8 grudnia 2011

Premiera "Zagłada Żydów. Studia i Materiały"
8/2011
Polska konspiracja wobec ukrywających się Żydów
Joanna Tokarska-Bakir, Alina Skibińska, Jerzy Mazurek oraz Dariusz Libionka
  


         Ostatnie w tym roku seminarium, połączone z premierą VII tomu rocznika „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, poświęcone było problemowi stosunku polskiego podziemia do zbiegłych z gett i obozów Żydów. Badacze opisują pracę nad dokumentacją przypadków, w których polska konspiracja w okresie hitlerowskiej okupacji dopuszczała się mordów na Żydach. Analizowane są tu zbrodnie z rejonu Kielecczyzny i Lubelszczyzny, dokonane przez członków lokalnych struktur konspiracyjnych i oddziałów partyzanckich Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Narodowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej i Armii Ludowej.
         Zaproszeni paneliści są autorami artykułów prezentowanych w najnowszym numerze rocznika Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Profesor Joanna Tokarska-Bakir oraz Alina Skibińska zrekonstruowały historię oddziału AK „Wybranieccy” dowodzonym przez Barabasza. Jerzy Mazurek opowiadał o mordzie na Żydach dokonanym we wsi Kosowice w 1943 roku.
         Autorzy podczas spotkania analizują m.in. strategie obrony oskarżonych w procesach o morderstwa popełnione na Żydach. Czy mordy te były samowolnymi aktami poszczególnych partyzantów, czy też odgórnym rozkazem? Analiza motywacji oraz kwestia odpowiedzialności poszerzone zostają o próbę odpowiedzi na pytanie o profil osobowy zbrodniarzy.
         Odrębnym problemem, który poruszają paneliści, jest kwestia gospodarowania pamięcią oraz reakcji środowisk kombatanckich na informacje o zbrodniach polskiego podziemia na Żydach.
.

   

 

Archiwum seminariów i relacje audio 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl