Drukuj  

Informacje o Nas


Centrum:
Powstało w 2 lipca 2003 r., na mocy rozporządzenia Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, prof. Henryka Domańskiego.

Celem Centrum jest skupianie i rozwój interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się Zagładą Żydów w czasie II wojny światowej w różnorodnych aspektach: historycznym, socjologicznym, psychologicznym, literaturoznawczym, antropologicznym.

Do zespołu Centrum należą osoby, które swoich miejscach pracy i środowiskach zajmują się – od niedawna, od lat kilku lub kilkunastu – problematyką Zagłady. Potrzeba powołania Centrum zrodziła się ze wspólnych spotkań i dyskusji poświęconych problemom prowadzonych przez nas własnych badań.

Co robimy:

  • prowadzimy badania naukowe i publikujemy ich wyniki;
  • przygotowujemy publikacje dokumentów źródłowych, ważnych opracowań i relacji, niedostępnych w Polsce;
  • przygotowujemy i publikujemy tłumaczenia najważniejszych pozycji z dziedziny badań nad Zagładą ukazujących się na Świecie;
  • za pośrednictwem Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów ukazuje się rocznik naukowy w całości poświęcony badanium nad Zagładą pt. Zagłada Żydów. Studia i Materiały;
  • organizujemy seminaria i konferencje naukowe;
  • współpracujemy z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się tematyką Zagłady i ludobójstwa.
  • Prowadzimy działania edukacyjne – przygotowujemy ofertę seminariów i wykładów dla ośrodków akademickich w Polsce, a także współpracujemy z osobami oraz instytucjami zajmującymi się nauczaniem o Zagładzie na wszelkich szczeblach edukacji.

Członkowie Centrum:

Barbara Engelking, kierownik Centrum, IFiS PAN, od wielu lat zajmuje się tym tematem, jest autorką kilku książek, w tym wspólnie z J. Leociakiem książki „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”; od kilku lat prowadzi seminaria i wykłady na temat Holocaustu, m.in. na UW, SWPS, ATK;

Jacek Leociak, IBL PAN, od kilkudziesięciu lat zajmuje się Zagładą w kontekście teoretyczno-literackim i antropologicznym; uczy o Holocauście na UW;

Dariusz Libionka, historyk, dr hab. profesor IFiS PAN i kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, redaktor naczelny rocznika naukowego Centrum pt. Zagłada Żydów. Studia i Materiały;

Marta Janczewska, ŻIH ukończyła SNS, obecnie pracuje w AŻIH i kończy doktorat o śmierci w warszawskim getcie;

Karolina Panzsocjolożka, doktor nauk humanistycznych. Mieszka na Podhalu i od kilkunastu lat bada losy tamtejszych Żydów w czasie Zagłady i okresie powojennym

Dagmara Swałtek-Niewińska, kulturoznawczyni, amerykanistka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych PAN. 

Alina Skibińska, historyk, przedstawicielka i archiwistka USHMM w Warszawie;

Agnieszka Haska, antropolog kultury, badaczka Zagłady, interesuje się tematyką kolaboracji a także pomocy udzielanej Żydom;

Jakub Petelewicz, IFiS PAN, sekretarz naukowy Centrum, sekretarz redakcji rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały, dyrektor ds. Edukacji w Fundacji Forum Dialogu

Współpracownicy i emeryci

Andrzej Żbikowski, ŻIH, UW zajmuje się od kilku lat losem Żydów na byłych wschodnich terenach II RP;

Małgorzata Melchior, socjolog, ISNS UW, zajmująca się od wielu lat problematyką tożsamości żydowskiej zarówno współcześnie jak i w okresie wojny, szczególnie w kontekście ukrywania się na tzw. fałszywych papierach;

Monika Polit, historyczka obecnie IH UW, dr nauk humanistycznych, napisała pracę doktorską poświęconą Mordechajowi Chaimowi Rumkowskiemu - prezesowi judenratu w getcie łódzkim; wybitna nauczycielka i tłumaczka jęz. jidysz;

Aleksandra Bańkowska


Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Powstało aby rozszerzyć możliwości działania i spektrum prowadzonych aktywności. Skupia osoby chcące aktywnie włączyć się w proces badania i upowszechniania wiedzy o Zagładzie, a także zwalczaniu stereotypów i głęboko zakorzenionych uprzedzeń.


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl