Drukuj  

Stypendium 2013


Stypendium badawcze dla młodych naukowców – doktorantów


Edycja 2013


Komisja stypendialna po dokładnym przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń postanowiła w bieżącej edycji przyznać stypendium w pełnej wysokości na rok 2013 mgr Karolinie Panz z projektem pt. Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu – odtwarzanie mikrohistorii

Pragniemy podkreślić bardzo wysoki poziom nadesłanych aplikacji, na tle których w sposób szczególny wyróżnia się projekt nagrodzony.

Serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że przyznane stypendium okaże się znaczącym wsparciem dla prowadzonych badań.

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl