Drukuj  

PUBLIKACJE - Żadna blaga, żadne kłamstwo ...


powiększ        


 
kup ebook

ŻADNA BLAGA, ŻADNE KŁAMSTWO ...
Wspomnienia z warszawskiego getta

Stanisław Adler
oprac i wstępem opatrzyła Marta Janczewska
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
Warszawa 2018
ISBN: 978-83-63444-55-6

 

„Spala mnie pragnienie jak najszybszego spisania tych wszystkich zdarzeń, których byłem świadkiem w latach wojny, zwłaszcza w ostatnim półroczu. Ogarnia mnie lęk na myśl, że niebezpieczeństwo, które mi zewsząd zagraża, przeszkodzi wykończeniu tej pracy. Nie po raz pierwszy, powodowany tymi pragnieniami, chwytam za pióro. Praca moja, jak dotychczas, to istne przędziwo Penelopy: nie zdążę wykończyć jakiegoś fragmentu, a już losy miotające mną niszczą rękopis. […] odczuwam potrzebę usprawiedliwienia się z tego, że zamiast łomu czy siekiery trzymam teraz w dłoni pióro i że żyję, żyję tu, nie leżę zaś w okopach nierównej walki, czy wprost w jednej ze zbiorowych mogił Żydów warszawskich.” – pisał autor, warszawski adwokat Stanisław Adler, po swojej ucieczce z getta. Wcześniej pracował w jednej z najważniejszych gettowych instytucji: Żydowskiej Służbie Porządkowej (policji żydowskiej) jako jej wysoki funkcjonariusz.

Bogata faktografia, refleksje, oparte na wnikliwych obserwacjach naocznego świadka oraz psychologiczna przenikliwość, z jaką charakteryzuje ludzi i sytuacje sprawiają, że pamiętnik Adlera zasługuje na wyjątkowe miejsce wśród innych tekstów z tamtego okresu.

Raul Hilberg, jeden z najważniejszych badaczy Zagłady, zaliczył wspomnienia Adlera do najbardziej przenikliwych i inspirujących przemyśleń na temat getta, jakie zdarzyło mu się czytać.

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Marta Janczewska)
Nota edytorska
Wykaz skrótów stosowanych przez autora
Fotografie

„Żadna blaga, żadne kłamstwo…”

Część I

[Powrót ze Lwowa]
Pierwsze dni pracy w SP
Zagadnienie kierownictwa SP i objęcie stanowiska przez Szeryńskiego

Część II

SP a PP
SP a Gestapo
Zundelewicz i Komisja Nadzorująca SP
Szeryński a Czerniaków
Ruch uliczny
Kulisy przedsiębiorstw i koncesji targowiskowych
„Walka z lichwą i spekulacją„
Egzekutywa Rady Żydowskiej
Stosunki wewnętrzne
Wydział Prawny i Wydział Nieruchomości
Inspekcja
Moje prace w KSP

Część III

Okres „normalizacji” życia w dzielnicy
Rozdział I. Wpływ czynników militarno-politycznych na sytuację Żydów w ghetcie
Rozdział II. [Administracja]
Rozdział III. Sytuacja gospodarcza
Rozdział IV. Obyczajowość i kultura
Rozdział V. Moje prace i obserwacje w SP przed objęciem stanowiska kierownika Biura Kwaterunkowego

[Z luźnych kartek]
[Akcja lipcowa]
Cztery dni (18–21 stycznia 1943 r.).
Przyczynek do dziejów wymordowania ludności żydowskiej m. Warszawy
Plany
[Wiersze]
Indeks osób

 


Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014-2017

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl