Menu

Internetowa baza danych getta warszawskiego

Aktualności

Konferencja w 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego

 
Wspólnie z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Żydowskim Instytutem Historycznym 16 listopada (poniedziałek) o godz. 10.00 zapraszamy na konferencję naukową pn. »... wiadomość ta spadła jak grom" w 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego

Stanowisko Rady Naukowej IFiS PAN w sprawie dr. hab. ks Alfreda Wierzbickiego

 
Centrum jest częścią IFiS PAN. Jesteśmy dumni i w pełni popieramy stanowisko Rady Naukowej Instytutu wobec prób pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego przez władze KUL.

 

Nowa odsłona BAZY GETTA


12583 MIEJSC, 30925 OSÓB, 31230 WYDARZEŃ, 1511 ŹRÓDEŁ – oddajemy w Państwa ręce gruntownie odnowioną, uzupełnioną o kilkadziesiąt tysięcy nowych rekordów, wzbogaconą o interaktywną mapę i atlas getta - Internetową Bazę Danych Getta Warszawskiego i ‘Aryjskiej’ Warszawy.
 

Call for Articles »Zagłada Żydów. Studia i Materiały« 2021

 
Redakcja rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" zaprasza autorów do nadsyłania propozycji tekstów do numeru rocznika w 2021 roku poświęconego różnym formom obecności Zagłady w przestrzeni publicznej
 

Getto łódzkie w zapiskach Józefa Zelkowicza

  
W 80. rocznicę utworzenia drugiego co do wielkości na okupowanych ziemiach polskich getta w Łodzi - oddajemy w ręce czytelników niezwykłą pozycję w serii BIBLIOTEKA ŚWIADECTW ZAGŁADY. Zatytułowane "Piszący te słowa jest pracownikiem gettowej instytucji... 'Z dziennika' i inne pisma z łódzkiego getta" - niezwykłe zapiski czynione przez jednego z urzedników gettowej administracji, przedwojennego dziennikarza i folklorystę Józefa Zelkowicza, w tłumaczeniu z jidysz i opracowaniu Moniki Polit.


subskrybuj
NEWSLETTER