Menu

Internetowa baza danych getta warszawskiego

Aktualności

Seminarium EHRI w Warszawie - »Polish« sources for Holocaust Research


W dniach 24-19 września 2017 Centrum Badań nad Zagładą Żydów zorganizowało seminarium "Polsie źódła do badań nad Zagładą" w ramach European Holocaust Research Infrastructure. Piętnastu badaczy z ośmiu krajów (Austrii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Izraela, Wielkiej Brytanii, USA i Polski) przez sześć dni miało okazję zapoznać się i dyskutować na temat różnych rodzajów źródeł znajdujących się w polskich archiwach, które są kluczowe dla uczonych zainteresowanych tematyką losu Żydów podczas II wojny światowej.

Wobec uchwały Sejmu RP na 75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych


W związku z dyskusją wokół uchwały Sejmu w 75 rocznicę powstania NSZ przypominamy artykuł Dariusza Libionki opublikowany w roczniku „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” w 2011 r. dotyczący wywołującej skrajne emocje kwestii: kto w polskim podziemiu mordował Żydów? Punktem wyjścia są wywody Jana Marka Chodakiewicza, który podjął śmiałą próbę przezwyciężenia „czarnej legendy” NSZ.
 

Agnieszka Haska o Aleksandrze Ładosiu i jego pomocy polskim Żydom za pośrednictwem Poselstwie RP w BRnie


W Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł na temat Aleksandra Ładosia, który w latach 1940-1945 kierował Poselstwem RP w Bernie. Bardzo cieszymy się, że rola Ładosia i jego współpracowników (zwłaszcza dr. Juliusza Kühla) w ratowaniu polskich Żydów jest przypominana i trafia do szerokiego grona odbiorców.  Wbrew jednak temu, co twierdzą autorzy tekstu w DGP, ich artykuł nie jest pierwszym na ten temat; m.in. o zaangażowaniu Ładosia w ratowanie Żydów pisała w opublikowanym w nr 11 "Zagłady Żydów" z 2015 roku Agnieszka Haska.

Odopwiedź władz University of Ottawa na atak na prof. Jana Grabowskiego


Władze University of Ottawa oraz dziekan Wydziału Historii tej uczelni w odpowiedzi na atak Reduty Dobrego Imienia na prof. Jana Grabowskiego

Międzynarodowi badacze Zagłady w obronie dobrego imienia prof. Jana Grabowskiego


Ponad 150 badaczy z całego świata, zajmujących się w swojej pracy tematem Zagłady opublikowłao list w obronie prof. Jana Grabowskiego adresowany do rektora Uniwersytetu w Ottawie, gdzie prof. Grabowski pracuje.


subskrybuj
NEWSLETTER